Patung Bertuah

Gelas Nyi Roro Kidul

KHODAM/TUAH/WASILAHNYA INSYAALLAH DIPERCAYA BERMANFAAT GUNA:

PELARISAN / PESUGIHAN / MENARIK REJEKI

PELET, PENGASIHAN, DAYA PIKAT TINGKAT TINGGI

KHARISMA WIBAWA AGAR TAMPIL MENAWAN DAN MEMPESONA

TOLAK BALAK SEGALA SENGKOLO

MENGEMBALIKAN SERANGAN ILMU GHAIB

PEMBERSIH AURA DAN PENJERNIH JIWA

MENETRALKAN ENERGI POSITIF GUNA PENYEMBUHAN DARI PENYAKIT

MENINGKATKAN KEPEKAAN INDERA KE ENAM

KHODAM DAN PREWANGAN / MEMBANGKITKAN SAUDARA GHAIB

Patung Semar Kuningan

Patung semar dan empat rekanya benda/barang Lama yang Unik, Antik,

ROJO KOYO

KHODAM/TUAH/WASILAHNYA INSYAALLAH DIPERCAYA BERMANFAAT GUNA:

PELARISAN / PESUGIHAN / MENARIK REJEKI

PELET, PENGASIHAN, DAYA PIKAT TINGKAT TINGGI

KHARISMA WIBAWA AGAR TAMPIL MENAWAN DAN MEMPESONA

TOLAK BALAK SEGALA SENGKOLO

MENGEMBALIKAN SERANGAN ILMU GHAIB

BUAT YANG HOBI MEMANCIK TARIK IKAN

PUSAKA ini hanya Wasilah saja,segala kekuatan yang ada hanya Alloh Yang berkuasa,

tanpa ijinNya PUSAKA ini tak berguna

PUTRI ROJO KOYO

KHODAM/TUAH/WASILAHNYA INSYAALLAH DIPERCAYA BERMANFAAT GUNA:
PELARISAN / PESUGIHAN / MENARIK REJEKI
PELET, PENGASIHAN, DAYA PIKAT TINGKAT TINGGI
KHARISMA WIBAWA AGAR TAMPIL MENAWAN DAN MEMPESONA
TOLAK BALAK SEGALA SENGKOLO
MENGEMBALIKAN SERANGAN ILMU GHAIB
BUAT YANG HOBI MEMANCIK TARIK IKAN

PATUNG SEMAR KUNING

Benda
bertuah berbentuk Patung Semar Kuning ini hasil tarikan Goib di
petilasan PRABU JOYO BOYO KEDIRI .Power energi yang berada dalam Patung
Semar Kuning ini Insya Alloh Berguna sebagai Wasilah ;
Keselamatan Mutlak,
Tirai Badan/ pagar Goib,
Kerukunan dalam rumah tangga,
Pendongkrak karier/ cepat naik pangkat atau jabatan,
Kharisma Wibawa,
Pengasihan Mutlak,
Daya tarik tersendiri,