Patung Bertuah

PUTRI ROJO KOYO

KHODAM/TUAH/WASILAHNYA INSYAALLAH DIPERCAYA BERMANFAAT GUNA:
PELARISAN / PESUGIHAN / MENARIK REJEKI
PELET, PENGASIHAN, DAYA PIKAT TINGKAT TINGGI
KHARISMA WIBAWA AGAR TAMPIL MENAWAN DAN MEMPESONA
TOLAK BALAK SEGALA SENGKOLO
MENGEMBALIKAN SERANGAN ILMU GHAIB
BUAT YANG HOBI MEMANCIK TARIK IKAN

PATUNG SEMAR KUNING

Benda
bertuah berbentuk Patung Semar Kuning ini hasil tarikan Goib di
petilasan PRABU JOYO BOYO KEDIRI .Power energi yang berada dalam Patung
Semar Kuning ini Insya Alloh Berguna sebagai Wasilah ;
Keselamatan Mutlak,
Tirai Badan/ pagar Goib,
Kerukunan dalam rumah tangga,
Pendongkrak karier/ cepat naik pangkat atau jabatan,
Kharisma Wibawa,
Pengasihan Mutlak,
Daya tarik tersendiri,