Kulit

RAJAH SABUK KIDANG EMAS

Insya Alloh Rajah Sabuk Kidang Emas ini sebagai wasilah sarana :
Untuk pelaris usaha, dagangan apa saja, mendatangkan rezeki dari berbagai arah, keselamatan muthlak zhahir batin, membuntukan pemikiran musuh yang mengancam, membingungan pencuri atau perampok bila masuk rumah, memudahkan datangnya jodoh, keharmonisan rumah tangga, mampu meredam gangguan gaib dari jimat atau pusaka disekitarnya
Pagar Goib Perisai dan tangkal kiriman orang jahat seperti santet, guna-guna, teluh, tenung,

HAIKAL KULIT KIJANG

Haikal Kulit kijang insya alloh sangat besar manfaatnya dan faidahnya karena di dalamnya terkandungAyat-ayat, Rajah, Dan Hijab Pilihan Di Antaranya :

Keselamatan Perisai diri untuk membenteng dari segala daya upaya kejahatan dan kezholimanmanusia. Hizabul A'dak Kewibawaan di segani kawan dan lawan di manapun kita berada insya alloh tidak akan mudah di remehkan / Dilecehkan sesama Babur Rizqi Insya aloh kita bisnis/dagang akan mendapatkan kemudahan serta kelancaran dan keberkahan

Tolak Bala InsNya aloh akan terhindar dari segala kejahatan Jin Dan Syaiton