Keris

PUSAKA NYI BLORONG

KHODAM/TUAH/WASILAHNYA INSYAALLAH DIPERCAYA BERMANFAAT GUNA:
PELARISAN / PESUGIHAN / MENARIK REJEKI
PELET, PENGASIHAN, DAYA PIKAT TINGKAT TINGGI
KHARISMA WIBAWA AGAR TAMPIL MENAWAN DAN MEMPESONA
TOLAK BALAK SEGALA SENGKOLO
MENGEMBALIKAN SERANGAN ILMU GHAIB
PEMBERSIH AURA DAN PENJERNIH JIWA
MENETRALKAN ENERGI POSITIF GUNA PENYEMBUHAN DARI PENYAKIT
MENINGKATKAN KEPEKAAN INDERA KE ENAM

TOMBAK MAJAPAHIT

TOMBAK MOJOPAHIT
Yoni (Esoteri/Fungsi):
kewibawaan.
penjaga rumah.
keslamatan.
kerejekian.
penolak balak.
Rejeki
Derajat
Pengayoman/Ketentraman
Kedudukan/Karir
PUSAKA ini hanya Wasilah saja,segala kekuatan
yang ada hanya Alloh Yang berkuasa, tanpa ijinNya PUSAKA ini tak berguna
Keris

KERIS JANGKUNG

KERIS JANGKUNG

WASILAH:

Sangat baik untuk mencapai popularitas di dalam meraih kekuasaan / kedudukan, 

Kewibawaan.Pagar badan .sekaligus juga dapat membantu memudahkan mencari rejeki.

PUSAKA ini hanya Wasilah saja,segala kekuatan

yang ada hanya Alloh Yang berkuasa,tanpa ijinNya PUSAKA ini tak berguna

KERIS KEBO LAJER

KERIS KEBO LAJER 

WASILAH :

Dipercaya pemiliknya akan cukup sandang

,pangan,papan (simbol kemakmuran / kesuburan) 

dan penolak wabah penyakit.

PUSAKA ini hanya Wasilah saja,segala kekuatan

yang ada hanya Alloh Yang berkuasa,tanpa ijinNya PUSAKA ini tak berguna

KERIS PAMENGKANG JAGAD

KERIS PAMENGKANG JAGAD

Fungsi: Di percaya memiliki energi. pengayoman, kewibawaan , Junjung derajat (mengangkat & mempertahankan jabatan)

Keterangan: memiliki energi dan kodam dari empu pembuatnya.

PUSAKA ini hanya Wasilah saja,segala kekuatan

yang ada hanya Alloh Yang berkuasa,tanpa ijinNya PUSAKA ini tak berguna