Batu Bertuah

BATU MUSTIKA TALAS WANGI

ALAMI DARI TARIKAN GHOIB
Insya Alloh Mustika ini sebagai wasilah sarana :
Pengasihan tingkat tinggi
Kharisma Wibawa
Kanuragan
Keberuntungan dalam usaha
Hoki dalam bersahabat
Hoki dalam hal percintaan
Hoki dalam permainan dan lain-lain
Mustika ini sangat unik karena mempunyai sisi yang berbeda, semua itu
alamiyah proses pembentukan batu alam.Mengandung energi alam yang kuat

BATU MUSTIKA GETAH AMBAR HIJAU

Serta memiliki sifat membersihkan cakra.
- menyejukkan dan menyembuhkan penyakit pada aura,
-membuat seluruh bagian tubuh kembali dalam keadaan seimbang
- meningkatkan keberuntungan dan kebahagian
- memberikan rasa percaya, damai dan kesuksesan
-Keberuntungan dalam usaha
-Hoki dalam bersahabat
-Hoki dalam hal percintaan
-Hoki dalam permainan

BATU MUSTIKA PANCA WARNO

ALAMI DARI TARIKAN GHOIB
Energi alami yang ada dalam Batu Mustika Panca Warna ini Sangat kuat
Insya Alloh berguna Untuk apa saja, Multi Fungsi tergantung pemiliknya
yang terpenting untuk kebaikan dan tidak merugikan orang lain antara
lain berguna sebagai wasilah :
Keselamatan Mutlak lahir Bathin,
Kedigdayaan,
Kharisma Wibawa,
Di takuti dan di segani orang/ Musuh,
Mudah menundukkan Musuh,

BATU MUSITKA KRENTIL

Energi alami yang ada dalam Batu Mustika nyai krentil
ini Sangat kuat Insya Alloh berguna Untuk apa saja,
Multi Fungsi tergantung pemiliknya yang terpenting untuk
kebaikan dan tidak merugikan orang lain antara lain
berguna sebagai wasilah :
Keselamatan Mutlak lahir Bathin,
Kedigdayaan,
Kharisma Wibawa,
Di takuti dan di segani orang/ Musuh,
Mudah menundukkan Musuh,

BATU MUSTIKA KUMITER

ALAMI DARI TARIKAN GHAIB
Kegunaanya Insya Alloh untuyk ;
1. Pengasihan memikat hati lawan jenis,
2. Menarik simpatik Atasan ataupun bawahan,
3. Pengobatan,
4. Daya tarik kharisma Agung,
5. Keselamatan/ pagar diri
6. Pembuka aura dalam diri dan manfaat lainnya yang nantinya akan anda rasakna sendiri,

BATU MUSTIKA ATI AYAM

MUSTIKA BATU ATI AYAM

ASLI ALAMI HASIL TARIKAN GHAIB

BISA DITRAWANG BAGI YG PUNYA ILMU

WASILAH:

Sarana untuk keselamatan secara muthlak lahir dan batin baik didarat dilaut dan udara, memudahkan datangnya rezeki, memancarkan dan merangsang getaran aura positif, meningkatkan rasa percaya diri dan memperbesar kemampuan untuk merasakan kebahagiaan, mencerdaskan daya akal dan fikir serta menentramkan hati, menambah kekuatan tubuh,

Batu ini hanya Wasilah saja,segala kekuatan yang ada hanya Alloh Yang berkuasa, tanpa ijinNya Batu ini tak berguna.

Mustika batu merah urat seribu

Adapun Khasiat dari Mustika ini Insya Allah :
kegunaan:Terpelihara dari segala gangguan makhluk halus seperti ;
sihir santet gendam dan sejenisnya dari jin & manusia.
Mendapat keselamatan bila bepergian jauh serta memancarkan daya kewibawaan sehingga orang jahat akan segan melihatnya.

Mendatangkan rezeki yang tak terduga dari hasil usaha yang dikerjakan