Batu Bertuah

BATU MUSTIKA ATI AYAM

MUSTIKA BATU ATI AYAM

ASLI ALAMI HASIL TARIKAN GHAIB

BISA DITRAWANG BAGI YG PUNYA ILMU

WASILAH:

Sarana untuk keselamatan secara muthlak lahir dan batin baik didarat dilaut dan udara, memudahkan datangnya rezeki, memancarkan dan merangsang getaran aura positif, meningkatkan rasa percaya diri dan memperbesar kemampuan untuk merasakan kebahagiaan, mencerdaskan daya akal dan fikir serta menentramkan hati, menambah kekuatan tubuh,

Batu ini hanya Wasilah saja,segala kekuatan yang ada hanya Alloh Yang berkuasa, tanpa ijinNya Batu ini tak berguna.

Mustika batu merah urat seribu

Adapun Khasiat dari Mustika ini Insya Allah :
kegunaan:Terpelihara dari segala gangguan makhluk halus seperti ;
sihir santet gendam dan sejenisnya dari jin & manusia.
Mendapat keselamatan bila bepergian jauh serta memancarkan daya kewibawaan sehingga orang jahat akan segan melihatnya.

Mendatangkan rezeki yang tak terduga dari hasil usaha yang dikerjakan