Tolak Bala

MANTRA TOLAK TENUNG/SANTET

Mantra panolak tenung Tujuh Layar
Allahumma kulhu buntet, kulhu balik, durgateluh, jim setan peri prayangan pada mara padha mati, jalma marang jalma mati, mati karsaning Allah.
Lakune mutih 7dina 7 bengi lan pati geni sadina sawengi, wiwite dina Setu Kliwon. Mantra diwaca mbarengi surup srengenge, diwaca ing banyu diwadhahi pinggan, banyu kadamu ping 3, banjur kaombekake marang wong kang kena tenung utawa tujulayar.

MANTRA BUAT TOLAK BALAK MUSUH

 Mantra Pangirupan

Allahu cahya mulya, sira sun kongkon, sira irupen cahyaning wong agung kang disuwitani, amora lan cahyaku. Laa ilaa illallah, muhammadurrosullullah, sir-sir-sir-sir-sir.

Lakune mutih 3 dina 3 bengi wiwite dina Rabu Pon. Kasiyate mantra iki kanggo nundukake kekuatan suksma negatip wong liya. Utawa mantra diwaca yen weruh wong nyalawadi arep ngalani. Yen ditujuke mungsuhe, “wong agung kang disuwitani” diganti “mungsuh lagi sengit”.

MANTRA BUAT MENGUSIR ULAR

Mantra ngedohake ula

Seh merling, Seh dumeling, dohna ingon-ingonira, sapembalangan dohe karo aku, aja wuruk sudi gawe marang awakku, golek sandhang pangan dhewe-dhewe, aku anak putune Nabi Solaiman.

Lakune mutih 3 dina 3 bengi, wiwite dina Kamis Wage. Mantra diwaca yen lumaku ana ngalas, utawa ing papan kang sakira ana ulane.

SLAMETAN TINGKEP

YEN nggarbini (meteng 7 wulan),banjur tingkeban katibak
ake dino rebo utowo sabtu,ing tanggal ganjil sakdurunge tanggal 15.kang
nggarbini disirami lan dikramasi ,dene aduse nganggo siwur kang isih ono
kambile,(kambile ora dicukil),aduse kanggo banyu sekar (warno 7) diwori
mangir,pandan wangi lan godhing kemuning,kang ngeduse dukune utowo sanak
sadulure,dene lungguhe ing dingklik,dilemek'i kloso,lan godhong
godhongan,apa-apa kluwih,kara,dhahap srep.alang -alang lan lemek kang bongso

PENGAWAL SERIBU MALAIKAT

Fungsi : Memiliki pengawal 1000 malaikat pelindung dari semua seranganCaranya :- Bacalah do’a ini tiap selesai sholat fardhuAIlahumma
ma’ allaahi naashirun a’daa – un sarhun Qadirun aamiinun ya rabbal
aalamiin, washallaahu ‘alaa sayyidinaa Muhammadin wa-aalihi washahbihi
ajma’iin birahmatika ya arhamar-rahimiin