Terawangan

MELIHAT ALAM KUBUR

Fungsi : Dapat melihat keadaan seseorang (ahli kubur), disiksa atau diberi nikmat di alam kuburCaranya:• Bacalah Surah Yasin 40 kali, dihadiahkan pada segenap ahli kubur• Lalu cobalah melewati makam ahli kubur tersebut• Insya allah anda akan dapat melihatnya dengan nyata

BUKA KUNCI

Fungsi : Membuka gembok, terali besi, kuncian jurus tenaga dalam dll.Caranya:• Puasa hajat 7 hari. Malam ketujuhnya. wiridkan ayat ini 333 kali :Wallallaahu min-waraaa-ihim muhiithun-bal huwa qur’aanun majiidun fii Iauhin mahfuuzhin• Bila akan digunakan, baca 3 kali sambil menahan nafas. lalu peganglah kunci/gembok tersebut.

BERKOMUNIKASI LANGSUNG DENGAN AHLI KUBUR

Fungsi : Dapat bercakap-cakap dengan siapa saja yang telah wafat secara langsungCaranya :• Duduklah di dekat makam orang tersebut. Lalu ucapkan salam:Assalaamualaikum warahmatullaahi wabarakatuh. Antum lana salafun wa innaInsyaa Allaahu bikum laahiquun• Setelah itu bacalah :1. Yasin 1 kali2. Al Ikhlas 10 kali3. Al Falaq 3 kali4. An Naas 3 kali5. Al Fatehah 1 kali6. Al Baqarah 1 kali• Kemudian pejamkan mala, ucapkanlah “Laa ilaaha illallaah” 3 kali dengankusyu’ disambung salam:(sebutkan namanya)• Insya Allah, ahli kubur tersebut akan menjawab dan mau berkomunikasi langsung dengan anda

ILMU SIREP ( MENIDURKAN ORANG BANYAK )

AWANG – AWANG UWUNG UWUNG LAGI DUNG ONO BUMI ONO
LANGIT OPO KANG ONO AJIKU PULO SIRO NYIREPKAKE JALMO KANG NEDYO WANGON
MARANG AKU AJO PATI PATI TANGI YEN ORA ONO LINTANG RINO METU SAKA WETAN
KAKANG BUTO KAWAH ADI ARI ARI SIRO INGSUN KONGKON LEMEBUAO ONO ING GUWO
GARBANE SI JABANG BAYINE …….KETEMU NGADEK TUROKNO YEN WES TURU UNGKEPEN
KUWALI WESI ONO MAORO KOMINGREP SIREP WONG SABUWONO KABEH ONO LANANG
NGADEK PANCERE WENGI HEMOYO AKU LANANG SEJATI CARA RITUAL: PUASA 3 HARI BIASA DIWIRID SETELAH BA’DHO SHALAT

MELEMASKAN BESI

AKU SIGAJAH WULUNG AKU SIGAJAH MILIR MILAR MILIR
TAN KENO SINEBET PUTJUKE BROJOTAN KENO RENOK YA AKU SI KANJENG TUMURUN
ILAHU ALLAH CARA MELAKUKAN RITUAL:PUASA MUTIH 7 HARI DIWIRID SETIAP BA’DHA SHALAT FARDHU 11 KALIPADA TENGAH MALAM JAM 12 DIWIRID 41X

DJAPA NEKAKAKE PARA DANYANG

IKI PANDANJANGAN ,KALAWAN NGOBONG MENYAN ,PASTI PDO TEKO NGREWANGI MARANG SIRO ,IKI JAPANE:ALLAH
ANURUNAKEN DJALMA MANUSO,SATO CHEWAN
,DJIN,PRAYANGAN,DEDEMIT,PEPERI,PADA ATUT PADA NURUTO,TURUTEN SAUDJARKU
,TURUTEN SAKAREPKU,ALLAH NURUNAKEN KABEH ,TURUTEN SAKAREPKU,SINGLOR,SING
WETAN,SING KIDUL,SING KULON ,TUTEN SAUDJARKU ,LAMUN ORA NURUT SAUDJARKU
,INGSUN ATURAKEN MARING PAGURONIRO,INGSUN WERUH  ASAL KAMULAN IRO”