Terawangan

AJI TRAWANG SEJATI

Sun Amatek ajiku terawangan sejati, byar peteng dadi padang, kabeh sipat padha katon,
bebyar padang, byar katon krono Allah ta'alla.

Tata laku  : puasa mutih 7 hari, pati geni 1 hari.TIAP JAM 12 MALAM DIWIRID 999X

kegunaan ilmu trawang sejati ;  yang berfungsi untuk melihat alam gaib atau alam halus. Bahkan pada tingkatan yang tinggi bisa untuk melihat alam nyata yang tidak terjangkau oleh pandangan mata kita

ILMU ROGO SUKMO

FUNSI BERPERGIAN SECARA ROH KE ALAM GHAIB ATAU ALAM NYATA

1.MEMILIKI PAGARAN BADAN DAN DAPAT KONSENTRASI DENGAN MUDAH

2.BERPUASA MUTIH 7 HARI DALAM MASA PUASA ,TIAP SELESAI SHALAT

FARDHU .

BACA MANTRA :BISMILLAAHIROHMANNIROHIM,SHALALLAHU ALAIHI WASALAM .ALLAHUMMA KULHUALLAH.ZAT GUMILANG TANPA SANGKAN ,

LIYEP CUT PRUCUT SUKMANINGSUN METU SAKA RAGA

GAMPANG SARINING GAMPANG SAK NIATKU ,SLAMET SAKA KERSANE ALLAH

LAAILALLAILLALLAH MUHAMADARRASUULLAH.

CARA MENGUNAKAN:BERBARING DENGAN TENANG .MATA TERPEJAM DAN BACA MANTRA

MENDATANGKAN PARA ROH DANYANGAN

Allah anurunaken djalmo manuso ,sato chewan ,jin ,paryangan dedemit
,peperi ,pada atut pada nuruto ,turuten saudjarku,turuten sakarepku
,allah nurunaken kabeh ,turuten sakarepku,sing lor sing wetan ,sing
kidul ,sing kulon ,tuten saudjarku ,lamin ora nurut saudjarku ,ingsun
aturaken maring paguron iro,ingsun weruh asal kamulan iro .Allah
anurunaken djalmo manuso ,sato chewan ,jin ,paryangan dedemit ,peperi
,pada atut pada nuruto ,turuten saudjarku,turuten sakarepku ,allah
nurunaken kabeh ,turuten sakarepku,sing lor sing wetan ,sing kidul ,sing

MELIHAT ISI PUSAKA TANPA ILMU TRAWANGAN

persiapan :

-bersuci (wudhu)

-siapkan tempat tidur yg nyaman dan sunyi

-bakar hio atau kemenyan wangi (biar kamar ente gak apek hehehe)

-lakukan hanya pada malam hari saja

-siapkan benda pusaka yang ingin anda lihat "isinya"

-buka dari wadahnya

-selipkan di bawah bantal tempat tidur

-lalu berbaringlah

-berdoa : doa sebelum tidur (al fatehah, lalu niatkan dalam hati ingin melihat
isi pusaka tersebut dalam tidur (JANGN LUPA SHOLAT ISYA DULU SEBELUM TIDUR)

AMALAN PENARIK SUKMA

Amalan ini berkhasiat untuk menarik sukma orang yang telah terkena kekuatan ilmu hitam/pelet dimana kekuatan ilmu hitam tersebut telah merenggut sukmanya, yang mengakibatkan bertindak diluar kontrol sebab memang sukma sejatinya sering hilang dari kesadarannya.Amalan ini akan mengembalikan sukmanya secara utuh, juga membuat orang tersebut amat rindu kepada si pelaku amalan ini.Amalannnya:“YA
JAAMI’ANNAASI LIYAUMIL LAA ROYBA FIIHI INNALLAAH LAA YUKHLIFUL MII’AAD.

MELIHAT ALAM KUBUR

Fungsi : Dapat melihat keadaan seseorang (ahli kubur), disiksa atau diberi nikmat di alam kuburCaranya:• Bacalah Surah Yasin 40 kali, dihadiahkan pada segenap ahli kubur• Lalu cobalah melewati makam ahli kubur tersebut• Insya allah anda akan dapat melihatnya dengan nyata

BUKA KUNCI

Fungsi : Membuka gembok, terali besi, kuncian jurus tenaga dalam dll.Caranya:• Puasa hajat 7 hari. Malam ketujuhnya. wiridkan ayat ini 333 kali :Wallallaahu min-waraaa-ihim muhiithun-bal huwa qur’aanun majiidun fii Iauhin mahfuuzhin• Bila akan digunakan, baca 3 kali sambil menahan nafas. lalu peganglah kunci/gembok tersebut.

BERKOMUNIKASI LANGSUNG DENGAN AHLI KUBUR

Fungsi : Dapat bercakap-cakap dengan siapa saja yang telah wafat secara langsungCaranya :• Duduklah di dekat makam orang tersebut. Lalu ucapkan salam:Assalaamualaikum warahmatullaahi wabarakatuh. Antum lana salafun wa innaInsyaa Allaahu bikum laahiquun• Setelah itu bacalah :1. Yasin 1 kali2. Al Ikhlas 10 kali3. Al Falaq 3 kali4. An Naas 3 kali5. Al Fatehah 1 kali6. Al Baqarah 1 kali• Kemudian pejamkan mala, ucapkanlah “Laa ilaaha illallaah” 3 kali dengankusyu’ disambung salam:(sebutkan namanya)• Insya Allah, ahli kubur tersebut akan menjawab dan mau berkomunikasi langsung dengan anda