Terawangan

MANTRA TRAWANG MIMPI

SIRKU TITISNO DZAT KANG KATON MAUJUD OJO NGANTI LUPUT BYAR PADANG KATRAWANG BYAR BYAR BYAR PADANG SOKO KERSANE ALLAH

Mantra trawang mimpi berguna untuk mengetahui sesuatu yang kita inginkan,dengan media mimpi pada waktu kita tidur.

Tata Laku:
Puasa mutih 3 hari setiap shalat hajat mantra dibaca 999x pada tengah malam

MANTRA MENDATANGKAN RAJA TUYUL

QOLU SUBHANAKA LA’IL MALANA ILLA MA ALAM TANA INAKA ANTAL ‘ALIMUL HAKIM  313x.

Diam sejenak lalu berdoa kepada Allah agar raja tuyul dan pasukannya datang dan tunduk.

Setelah raja tuyul datang ini

kunci penakluknya :

YAA ILAHANA WA ILAHA KULLI SYAI-IN ILA HAAWWAAHIDAN LA ILAHA INNAMA ANTA ANA SOQDIYA HAWWA IJANA BISUR’ATIN YAA ARKHAMARROKHIMI.

Mantra ini fungsi dan gunanya untuk mendatangkan rajanya tuyul beserta pasukannya dan bisa di ajak komunikasi dengan niat atau  anda masing

AJI PEMANGGIL ROH

Shang nyang cipto gumono, rawuhno sejatining........ (sebut nama yang di panggil)kang aperojo hing songgobuono rawuh rawuh rawuh mijil ono ing pangarsaningsun.

ajian ini di pergunakan untuk memanggil para leluhur atau roh yang bersemayam di alam berbeda sehingga mampuh memanggil dan berkomonikasi dengan roh yang sengaja di panggil oleh empunya aji ini.

AJI TRAWANG SEJATI

Sun Amatek ajiku terawangan sejati, byar peteng dadi padang, kabeh sipat padha katon,
bebyar padang, byar katon krono Allah ta'alla.

Tata laku  : puasa mutih 7 hari, pati geni 1 hari.TIAP JAM 12 MALAM DIWIRID 999X

kegunaan ilmu trawang sejati ;  yang berfungsi untuk melihat alam gaib atau alam halus. Bahkan pada tingkatan yang tinggi bisa untuk melihat alam nyata yang tidak terjangkau oleh pandangan mata kita

ILMU ROGO SUKMO

FUNSI BERPERGIAN SECARA ROH KE ALAM GHAIB ATAU ALAM NYATA

1.MEMILIKI PAGARAN BADAN DAN DAPAT KONSENTRASI DENGAN MUDAH

2.BERPUASA MUTIH 7 HARI DALAM MASA PUASA ,TIAP SELESAI SHALAT

FARDHU .

BACA MANTRA :BISMILLAAHIROHMANNIROHIM,SHALALLAHU ALAIHI WASALAM .ALLAHUMMA KULHUALLAH.ZAT GUMILANG TANPA SANGKAN ,

LIYEP CUT PRUCUT SUKMANINGSUN METU SAKA RAGA

GAMPANG SARINING GAMPANG SAK NIATKU ,SLAMET SAKA KERSANE ALLAH

LAAILALLAILLALLAH MUHAMADARRASUULLAH.

CARA MENGUNAKAN:BERBARING DENGAN TENANG .MATA TERPEJAM DAN BACA MANTRA

MENDATANGKAN PARA ROH DANYANGAN

Allah anurunaken djalmo manuso ,sato chewan ,jin ,paryangan dedemit
,peperi ,pada atut pada nuruto ,turuten saudjarku,turuten sakarepku
,allah nurunaken kabeh ,turuten sakarepku,sing lor sing wetan ,sing
kidul ,sing kulon ,tuten saudjarku ,lamin ora nurut saudjarku ,ingsun
aturaken maring paguron iro,ingsun weruh asal kamulan iro .Allah
anurunaken djalmo manuso ,sato chewan ,jin ,paryangan dedemit ,peperi
,pada atut pada nuruto ,turuten saudjarku,turuten sakarepku ,allah
nurunaken kabeh ,turuten sakarepku,sing lor sing wetan ,sing kidul ,sing

MELIHAT ISI PUSAKA TANPA ILMU TRAWANGAN

persiapan :

-bersuci (wudhu)

-siapkan tempat tidur yg nyaman dan sunyi

-bakar hio atau kemenyan wangi (biar kamar ente gak apek hehehe)

-lakukan hanya pada malam hari saja

-siapkan benda pusaka yang ingin anda lihat "isinya"

-buka dari wadahnya

-selipkan di bawah bantal tempat tidur

-lalu berbaringlah

-berdoa : doa sebelum tidur (al fatehah, lalu niatkan dalam hati ingin melihat
isi pusaka tersebut dalam tidur (JANGN LUPA SHOLAT ISYA DULU SEBELUM TIDUR)

AMALAN PENARIK SUKMA

Amalan ini berkhasiat untuk menarik sukma orang yang telah terkena kekuatan ilmu hitam/pelet dimana kekuatan ilmu hitam tersebut telah merenggut sukmanya, yang mengakibatkan bertindak diluar kontrol sebab memang sukma sejatinya sering hilang dari kesadarannya.Amalan ini akan mengembalikan sukmanya secara utuh, juga membuat orang tersebut amat rindu kepada si pelaku amalan ini.Amalannnya:“YA
JAAMI’ANNAASI LIYAUMIL LAA ROYBA FIIHI INNALLAAH LAA YUKHLIFUL MII’AAD.