Terawangan

CARA MENGASAH PANDANGAN MATA BATIN

Banyak jenis laku batin ( riyadhah ) yang memiliki pengaruh langsung dengan kemampuan mata memandang hal – hal yang bersifat ghaib .khusus untuk mendeteksi apakah suatu tempat atau rumah itu di diami jenis makluk halus sejenis tuyul bias mengunakan petunjuk di bawah ini:
Pertama : puasa plus mutih ( nganyep ) tidak makan asin ,manis ,pedas dan nyawa .lebih afdhal kalau hanya makan dengan satu jenis makan dan minum saja , yaitu nasi putih dan air putih matang.

MENUTUP MATA BATIN ( INDRA KE 6 )

1. Tiap malam jam 2 dini hari lakukan sholat hajat 2 rokaat selama 3 hari berturut-turut.2. Usai sholat, baca :-Ya Alloh" 99x-Bismillahirohmanirohim, alhamdulillahirobbil 'alamin wa shollalohu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa shohbihi wasallam" 1x-Ya khoirol mas'uliin, Ya mujiiba da'watil mudtorriin , Ya ilahal 'alamin bika angzalta hajati wa angta a'lamu biha faqdiha.

MANTRA TRAWANG MIMPI

SIRKU TITISNO DZAT KANG KATON MAUJUD OJO NGANTI LUPUT BYAR PADANG KATRAWANG BYAR BYAR BYAR PADANG SOKO KERSANE ALLAH

Mantra trawang mimpi berguna untuk mengetahui sesuatu yang kita inginkan,dengan media mimpi pada waktu kita tidur.

Tata Laku:
Puasa mutih 3 hari setiap shalat hajat mantra dibaca 999x pada tengah malam

MANTRA MENDATANGKAN RAJA TUYUL

QOLU SUBHANAKA LA’IL MALANA ILLA MA ALAM TANA INAKA ANTAL ‘ALIMUL HAKIM  313x.

Diam sejenak lalu berdoa kepada Allah agar raja tuyul dan pasukannya datang dan tunduk.

Setelah raja tuyul datang ini

kunci penakluknya :

YAA ILAHANA WA ILAHA KULLI SYAI-IN ILA HAAWWAAHIDAN LA ILAHA INNAMA ANTA ANA SOQDIYA HAWWA IJANA BISUR’ATIN YAA ARKHAMARROKHIMI.

Mantra ini fungsi dan gunanya untuk mendatangkan rajanya tuyul beserta pasukannya dan bisa di ajak komunikasi dengan niat atau  anda masing

AJI PEMANGGIL ROH

Shang nyang cipto gumono, rawuhno sejatining........ (sebut nama yang di panggil)kang aperojo hing songgobuono rawuh rawuh rawuh mijil ono ing pangarsaningsun.

ajian ini di pergunakan untuk memanggil para leluhur atau roh yang bersemayam di alam berbeda sehingga mampuh memanggil dan berkomonikasi dengan roh yang sengaja di panggil oleh empunya aji ini.

AJI TRAWANG SEJATI

Sun Amatek ajiku terawangan sejati, byar peteng dadi padang, kabeh sipat padha katon,
bebyar padang, byar katon krono Allah ta'alla.

Tata laku  : puasa mutih 7 hari, pati geni 1 hari.TIAP JAM 12 MALAM DIWIRID 999X

kegunaan ilmu trawang sejati ;  yang berfungsi untuk melihat alam gaib atau alam halus. Bahkan pada tingkatan yang tinggi bisa untuk melihat alam nyata yang tidak terjangkau oleh pandangan mata kita

ILMU ROGO SUKMO

FUNSI BERPERGIAN SECARA ROH KE ALAM GHAIB ATAU ALAM NYATA

1.MEMILIKI PAGARAN BADAN DAN DAPAT KONSENTRASI DENGAN MUDAH

2.BERPUASA MUTIH 7 HARI DALAM MASA PUASA ,TIAP SELESAI SHALAT

FARDHU .

BACA MANTRA :BISMILLAAHIROHMANNIROHIM,SHALALLAHU ALAIHI WASALAM .ALLAHUMMA KULHUALLAH.ZAT GUMILANG TANPA SANGKAN ,

LIYEP CUT PRUCUT SUKMANINGSUN METU SAKA RAGA

GAMPANG SARINING GAMPANG SAK NIATKU ,SLAMET SAKA KERSANE ALLAH

LAAILALLAILLALLAH MUHAMADARRASUULLAH.

CARA MENGUNAKAN:BERBARING DENGAN TENANG .MATA TERPEJAM DAN BACA MANTRA

MENDATANGKAN PARA ROH DANYANGAN

Allah anurunaken djalmo manuso ,sato chewan ,jin ,paryangan dedemit
,peperi ,pada atut pada nuruto ,turuten saudjarku,turuten sakarepku
,allah nurunaken kabeh ,turuten sakarepku,sing lor sing wetan ,sing
kidul ,sing kulon ,tuten saudjarku ,lamin ora nurut saudjarku ,ingsun
aturaken maring paguron iro,ingsun weruh asal kamulan iro .Allah
anurunaken djalmo manuso ,sato chewan ,jin ,paryangan dedemit ,peperi
,pada atut pada nuruto ,turuten saudjarku,turuten sakarepku ,allah
nurunaken kabeh ,turuten sakarepku,sing lor sing wetan ,sing kidul ,sing