Tarik Rejeki

MANTRA SUPAYA HAJATNYA TERKABUL

  Puji dina. Sinten ingkang kapengin katurutan sedyanipun, maosa puji dinten lan anglampahana kados ing ngandhap punika :
a.Dina Akad  :    Ora nginang sadina sawengi, pujine : yahkayu yahkayumu, kaping 500.
b.Dina Senen  :    Ora mangan iwak sadina sawengi, pujine : yarahkmanu yarohkimu, kaping 400.
c.Dinten Slasa :    Puwasa sadina sawengi, pujine Yamaliku yakudusu, kaping 300.
d.Dinten Rebo  :    Ora mangan uyah sadina sawengi, pujine : Yakabiru yamuntaha, kaping 700.
e.Dinten Kemis  :    Ora ngombe sadina sawengi, pujine : yangalimu yangakimu, kaping 800.

AJI TARIK REJEKI SRI SADONO

Ingsun amatak ajiku si Sri Sadono,
nyang kuwero dewaneng kasugihan.
Sri Sadono kang andum sandang pangan,
Nyuwun gampang pados pijlo nyandhang nedho,
Sarinane sawengine salawase gesang,
gampang tekane,selamet kanggone lan gawe ayune sakabeh.

Tata laku  : puasa 7 hari mutih atau 7 senin 7 kamis mantra di baca tiap sore dan malam 313x

kegunaan ilmu :ajian yang paling ampuh untuk memohon rezeki sandang pangan dan segala kebutuhan hidup. Sehingga kesuksesan dan kemajuan-kemajuan bisa cepat tercapai.

MANTRA MEMPERLANCAR REZEKI

“PURBO WASESO ALLOH KANG AMISESO, IBU BOPO KULO NYUWON SANDANG PANGAN SAKING BUMI JAGAD SUMBER SEGORO WETAN KIDUL KULON LOR, ADOH PAREK, PAREKO MARANG INGSUN, TEKO WELAS TEKO ASIH, ASIHO MARANG INGSUN. GO WASESO ALLOH KANG AMISESO, MARMADI KAKANG KAWAH ADI ARI ARI, GETIH PUSER SEDULUR INGSUN SING KARUMATAN LAN ORA SING KARUMATAN, SONGKO MARGO INO LAHIR BARENG SIDINO. IBU ONO NGAREP BOPO ONO MBURI, AYO PODO BEBARENGAN GOLEK SANDANG PANGAN. SLAMETO BUDIKU LUHURO KADRAJATANKU, SAK TINGKAH POLAHKU SLAMET OLEH REZEKINE ALLOH, LA ILA HAILLALLOH MUHAMMADARROSULULLOH.

MANTRA RAHASIA TUNTAS HUTANG

dimulai pda malam sabtu kliwon atau malam selasa kliwon atau jumat pahing atau malam rabo pon atau malam kamis wage.setelah solat isya sholat sunah hajat 4 rokaat dngan 2x salam sbb:

rokaat 1 bc al-fatiha 1x-al-ikhlas 10x

rokaat 2 bc al-fatiha 1x-al-ikhlas 20x

lalu salam

rokaat 1 bc al-fatiha 1x-al-ikhlas 30x

rokaat 2 bc al-fatihah 1x-al-ikhlas 40x lalu salam baca:

-ASTAGHFIRULLOHAL ‘ADHIM 100X

-ALLOHUMMA SHOLLI ‘ALA SAYYIDINA MUHAMMAD 100X

-LA ILAHA ILLA ANTA SUBHANAKA INNI KUNTU MINADH-DHOLIMIN 1000X

Mantra Pesugihan

Sang kun dat suksma,suksmadiluwih kang ana jatining wawayangan,ni endahang suksmadiningsih kang ngideri jroning wawayangan ,sira aja ngaling - ngalingi aku ,aku arep ketemu kandangku kang sejati,kang langgeng tan owah gingsir ,sira metuo dak kongkon ... (disebuit keperluanya)

Laku syarat: puasa pati geni 7 hari 7 malam ,dimulai hari selasa kliwon ,mantra dibaca jam 12 malam  dan disiapkan uborampe ( sarat ritual)

Mantra Mencari Ikan

Bismilah hirrohmannirrohim Kaki Mandel Nini Mandel, Teko Mandel 3x Saking Allah. Allahuma shali ala syaidina Muhammad, (3x)

Puasa satu hari satu malam pada hari jum'at Legi.
malam harinya tidak tidur dan merapalkan mantera ini 999 x
pada saat mau mencari ikan membaca mantera ini 3x sambil menahan napas.