Tarik Rejeki

MANTRA TARIK JODOH

1. Puasa 7 hari dimulai hari Senin atau Kamis. Niat puasanya, adalah:
NAWAITU SOUMA GODIN LI QODO'I HAJATII SUNNATAN LILLAAHI TA’ALA’.
Selama berpuasa dilarang mengkonsumsi makanan yang mengandung nyawa dan apa-apa yang keluar darinya. Seperti: telur, daging, ikan, susu, dll.

2. Selama menjalankan puasa dan seterusnya amalan ini dibaca sebanyak 7 kali setiap baída sholat fardhu. Khusus baída Isya dibaca 40 kali.
WA ALLAFA BAINA QULUUBIHIM LAU ANGFAKTA MA FIL ARDHI JAMI’A MA ALLAFTA BAINA QULUUBIHIM WA LAKINNALLAAH ALLAFA BAINAHUM INNAHU AZIIZUN HAKIIM.

MANTRA MENDATANGKAN HAJAT

Ambil wudhu dan boleh juga mandi dulu, berpakaian suci.
Kerjakanlah shalat 2 roka’at pada tengah malam

Pada roka’at pertama : sesudah membaca Al-Fatekhah membaca Al Kafirun 10 x,
Pada roka’at kedua : sesudah membaca Al-Fatekhah membaca Al Ikhlas 10 x,
sesudah salam (selesai shalat) kemudian sujud, di dalam sujudnya membaca :

“Subhanalloh wal hamdulillah wa la ilaaha illalooh walloohu akbar la haula wa la quwwata illabillaah” 10 x
“Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhiroti hasanah wa qinaa ‘adzaaban naar”.

MANTRA MERUBAH KERTAS JADI UANG

YAA BARSYIIQIN AQBIL BIHAQQI SAMTHOOLIN WA’AUJIN WATA’AUTALIN SYAMHAARIN NAMUU SYALAKHIN IF’ALUU MAA TU’MARUUN

Fungsi nya : Kertas akan menjadi uang dan tidak akan berubah selamanya  tetapi digunakan jika anda kehabisan uang dan betul betul membutuhkan  kepepet

Tata Laku:
Puasa mutih 3 hari  pati geni 1 hari 1 malam  sehabis shalat fardhu  mantra dibaca 999x  

TARIK REJEKI DARI BERBAGAI ARAH

Dalam usaha mencari rezeki banyak cara yang di tempuhnya, salah satu usaha batin yang harus ditempuh dengan memenuhi tata cara dibawah ini :

Puasa sunnah hajat 7 hari tanpa pisah harinya.

Puasa dimulai hari Rabu Pon.

Selama puasa mantra harus dibaca setiap jam 12 malam. o Menghadap ke timur dibaca 7 kali o Menghadap ke selatan dibaca 7 kali o Menghadap ke barat dibaca 7 kali o Menghadap ke utara dibaca 7 kali

Waktu membaca usahakan suci (berwudlhu) dan dipelataran tanpa teduhan bangunan atap atau pepohonan.

PESUGIHAN KEBO DUNGKUL BUAT BAYAR HUTANG

Marcana masidem,sapi gumarang kang kanggo nyaur utang,kebo dungkul kang kanggo macul,nini kang ngideri,kaki kang mijeni,metik sandang pangane sri sadana,kang sunduk kembang mulya,sri sadana kang ana tegil kepanasan,kula bekta wangsul dhateng gedhong pangayom,aja obah aja polah,yen ora ingsun kang ngobahke.

Kegunaan pesugihan kebo dungkul buat tarik rejeki dari berbagai arah penjuru arah
Lakune:
Mutih 3 hari 3   malam,terus di sambung dengan patigeni sehari semalam. Di mulai pada hari kamis wage
Mantra di baca setiap jam 12 malam di halaman.