Tarik Rejeki

MANTRA UANG BIBIT / UANG BAROKAH

Menurut mbh dirgoworo untuk biasa memeroleh rejeki yang berlimpah dan lancar ,selain bekerja dengan keras dan tekun ,dan tidak pula lupa seseorang harus rajin melakukan doa.untuk memudahkan itu semua ,Ritual sebagai berikut perlu dilakukan harus menyiapkan uang,biasa dalam bentuk seribu,sepuluh ribu ,lima puluh ribu  atau seratus ribu .Syaratnya Uang yang di gunakan itu harus lah yang masih baik .dan di beri minyak khusus  yang baik pula.Diletakan di atas telapak tangan yang sebelah kanan ,kemudian baca mantranya :
1.Bibirokati Ismillahi x33

MANTRA KANGGO NDJEDJALUK

Apa kang dikarepake utawa utang, Ian ndjaluk pagawean, iki mantrane ;
',,Niiat ingsun matek adjiku kemarang gawa, kadya gogroging mus¬tika, imbar ngadeg kaja tugu."
(Tanpa laku, nanging jen barang kang diarah mau gede, pasa te¬lung dina, jen wis tekan ngareping omahe kang arep didialuki paga¬wean mateka mantra).

MANTRA AYAT PITU

Iki donga ajat pitu. Sapa-sapa wong kang matja ajat pitu, saben arep turu utawa arep lelungan utawa arep katemu kayo wong luhur, insja Allah bisa katrima apa kang dadi karepe. Diwatja kaping sa¬pisan saben arep nglakoni apa kang dikarepaU utawa ana pakewuh kang gede.
Iki dongane :

RAHASIA SEDEKAH ( TARIK REJEKI )

Hukum yang berlaku pada dunia tuyul atau pesugihan bahwa rejeki kalau di berikan kepada orang lain menyebabkan nya berkurang ( menyusut ) tetapi hukum yang berlaku pada kalangan orang beriman tidak lah demikian .
Dari ijasah leluhur ilmu hikmah ,dulu ,disarankan untuk membaca surat AL –KHAFI selama 21 hari setelah itu mengumpulkan uang kuno ( cukup satu ) dan uang yang masih berlaku ,mulai dari Rp 25, sampai Rp 50,000

MANTRA PESUGIHAN PUTIH

Bismillahirrohmanirrohiim allahuma yaa ghoniyyu ya hamidu yaa mubdi’u yaa mu ‘iidu yarohimu ya waduudu ya fa’aalu lima yuriidu aghninii bihalaa ika anharoomika wa bifadhlika ammansiwaka.

Tata Laku:
Puasa mutih 3 hari 3 malam yang dimulai selasa kliwon
Petigeni 1 hari 1 malam
Selama puasa dan petigeni, mantra dibaca 999x

MANTRA TARIK JODOH

1. Puasa 7 hari dimulai hari Senin atau Kamis. Niat puasanya, adalah:
NAWAITU SOUMA GODIN LI QODO'I HAJATII SUNNATAN LILLAAHI TA’ALA’.
Selama berpuasa dilarang mengkonsumsi makanan yang mengandung nyawa dan apa-apa yang keluar darinya. Seperti: telur, daging, ikan, susu, dll.

2. Selama menjalankan puasa dan seterusnya amalan ini dibaca sebanyak 7 kali setiap baída sholat fardhu. Khusus baída Isya dibaca 40 kali.
WA ALLAFA BAINA QULUUBIHIM LAU ANGFAKTA MA FIL ARDHI JAMI’A MA ALLAFTA BAINA QULUUBIHIM WA LAKINNALLAAH ALLAFA BAINAHUM INNAHU AZIIZUN HAKIIM.

MANTRA MENDATANGKAN HAJAT

Ambil wudhu dan boleh juga mandi dulu, berpakaian suci.
Kerjakanlah shalat 2 roka’at pada tengah malam

Pada roka’at pertama : sesudah membaca Al-Fatekhah membaca Al Kafirun 10 x,
Pada roka’at kedua : sesudah membaca Al-Fatekhah membaca Al Ikhlas 10 x,
sesudah salam (selesai shalat) kemudian sujud, di dalam sujudnya membaca :

“Subhanalloh wal hamdulillah wa la ilaaha illalooh walloohu akbar la haula wa la quwwata illabillaah” 10 x
“Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhiroti hasanah wa qinaa ‘adzaaban naar”.