Tarik Rejeki

CARA MENARIK REZEKI UANG TANPA TUMBAL

Bismillahirrohmaanirrohiim Ingsun amatek ajiku si wisakrama Marmati kakang kawah adhi ari-ari Sadulurku papat kalima pancer Saduluruku kang kerawatan kang ora kerawatan Kang metu barengsedino lan ora metu bareng sedina Lan sedulurku kabeh bae Bapanta ana ngarep Ibunta ana mburi Mara bukaken geongku Maju pat kangh ana ing kiblat papat kalima tengah Ayo podo tumandango bebarengan Podo gawanen kalumpukno dadi siji. Saking kersane Allah Laa ilaaha illallah Muhammadurusulullah."

CARA MEMBUKA REZEKI LUNASI HUTANG

BismillahirrohmaanirrohiimUrubin dzatullaah metu murub,Allah mobah jroning ambengan,Allah mosik jroning ati,Ya Allah kagungan rasa,Rasa mitulungi, Rasa nyukupi, Rasa maringi, Ya rasaning PangeranYa Rasul kang dadi wasilah lantaran mukti mulyo kecukupan,Duh Pangeran kulo nyuwun gampil, gangsar pados sandhang, tedho, kebeneran kamulyan tansah lumintu kecukupan lestantun kersaning Allah. Laa Ilaaha Illahhaah Muhammadur-rasulullah.

CARA MEMBUKA REJEKI LANCAR

Do’a yang dibaca
"BISMILLAHIRROHMAANIRROHIIM
TAWAKKALUU YAA KHUDDAAMA HAADZAL-ISMI FI AQDAAMI KASBII WAREZEKII MINALLAAHI BIHAQQI HAADZAL-ISMI ADHIIM"

Setelah menyendiri 17 hari dengan laku tersebut diatas usahakan puasa sunnat hajat 3 atau 7 hari sesuai kekuatan badan karena biasanya sehabis tatacara menyendiri ini badan terasa lesu dan lemah (kami mendapat 2 macam cara, puasa 3/7 hari).

WIRID JALBUR RIZQI

Bagi yang ekonomi seret/payah/mogok dapat melakukan amalan sebagai berikut sebagai iktiar dan permohonan kepada Allah:

 • Wasilah kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW.
 • Wasilah kepada Syech Abdul Qodir Al Jailani.
 • Wasilah kepada Mbah Sunan Kudus.
 • Wasilah kepada Abah Umar Makin.
 • Membaca ayat kursyi 17 kali.

Aturan diatas dilakukan sehabis maghrib dan subuh,kemudian tengah malam sholat tahajud dan sehabis sholat membaca YA SYAKUR 1000 kali.Demikian dilalukan secara rutin Insya Allah segera mendapat pertolongan.

FAEDAH DOA REZEKI 1001 DINAR

Mendapatkan limpahan rezeki yang tidak disangka-sangka menjadi dambaan banyak orang. Namun kebanyakan orang lupa, bahwa di dalam rezeki tersebut ada kewajiban yang harus ditunaikan untuk amal sosial untuk mereka yang membutuhkan (orang-orang miskin, yatim piatu, dll). Bila dalam syariat disyariatkan 2,5 persen zakat mal atau zakat harta, namun akan lebih baik bila kita membesarkan prosentasenya menjadi 25 persen.

HARI UNTUK MENCARI SANDANG PANGAN

Masalah Hari untuk mencari Sandang Pangan* 
1. Bila hari Jum'at Kliwon, maka sandang berada di barat , pangan di 
selatan, sakit berada di selatan 
2. Bila hari Sabtu Legi, maka sandang berada di selatan , pangan dan 
sakit di barat, pati berada di Timur 
3. Bila hari Ahad Pahing, maka sandang berada di timur , pangan di 
barat, sakit berada di selatan dan timur, pati berada di utara 
4. Bila hari Senen Pon, maka sandang berada di utaras , pangan di 
selatan, sakit berada di timur dan pati di barat 

Cara Instan Untuk Membuka Pintu Rezeki Tanpa Tumbal

Berikut amalan ampuh pembuka pintu rezeki :
 • Shalat Hajat 2 Rakaat setelah jam dua belas malam (antara jam 12 hingga jam 4 pagi)
 • Baca Alfatiha 114 x
 • Baca Al-Ikhlas 27 x
 • Baca Al-Insyirah ( Alam Nasrah ) 17 x
 • Baca Yaa Hayuu Yaa Qayum birahmatika Yaa Arhamarrahimin 21 x
 • Dilanjutkan dengan doa memohon rezeki (terserah pengamal) pakai bahasa yang kita mengerti.
 • Setelah selesai doa, lalu melakukan shata tahajud 2 rakaat dan di tutup 3 rakaat witir.

ILMU MENDAPATKAN BANYAK REZEKI

Sholat sunnah 7 rakaat sekaligus. Lanjutkan dengan mengambil segenggam tanah di depan rumah dan baca doa ini dengan hati dan batin yang penuh kesungguhan mengharapkan uluran tangan-Nya.“Duh Gusti, kulo nyuwun rezeki ingkang manfaat kagem keluarga kulo lan kaliyan sesami”Selesai berdoa, lanjutkan dengan menyebarkan tanah tersebut ke depan pagar/pintu rumah. Insya Allah, doa panjenengan semua akan diijabahi Allah SWT. Ingat, jangan lupa beramal sebanyak-banyaknya juga.