Tarik Rejeki

CARA PUASA WETON

Puasa Weton:puasa weton ialah puasa pada hari kelahiran anda berikutnya puasa seperti biasa dengan saur dan berbuka seperti puasa romadhon.sebelum puasa di awali dengan mandi kembang 7rupa agar dimaksutkan agar jiwa raga kita benar benar suci.adapun mantra sebelum mandi kramas yaitu :  Niat ingsun adus banyu bumi suci sraga suci sukma suci nurkencono katonku nurmuhamad cahyoku lan ngedusi badan sedulur papat kalima pancerku.keturunan wijining awet enom.
                   Allahhuakbar(sambil air siramkan dari atas kepala)

DOA CARA SELALU DITURUNKAN RIZQI YANG BERKAH

TIDAK SEMUDAH MEMBALIK TELAPAK TANGAN UNTUK MENDAPAT RIZQI YANG MEMBAWA BERKAH KECUALI DENGAN TELITI DAN BERHATI HATI ,AKAN TETAPI UNTUK MENUNJANG USAHA MAUPUN KARIR ANDA DISERTAI DENGAN USAHA BATHIN ,KALAU BISA HABIS SHALAT MEMBACA DOA :

RABBI INNI LIMAA ANZALTA ILAYYA MIN KHAIRIN FAQIR X33
RABBI ANZILNII MUNZALAM MUBAARAKAW WA ANTA KHAIRUL MUNZILIN X33 

CARA JITU MEMBUKA PINTU RIZQI DAN KEKAYAAN

UNTUK MENDAPATKAN KEKAYAAN YANG MENGANDUNG BERKAH DAN SELALU DIBUKAKAN PINTU RIZQI OLEH ALLAH 
LAKUKAN CARA YANG SEPERTI DIBAWAH INI :

1.SEBELUM SHALAT SUBUH SHALAT SUNAT QABLIYAH DUA RAKAAT ,KEMUDIAN STELAH SELESAI LALU MELETAKAN TELAPAK TANGAN SEBELAH KANAN PADA DADA SAMBIL MEMBACA :SUBHAANALLAHI WA BIHAMDI ,SUBHAANALLAAHIL 'AZHIM ,ASTAGHFIRULLAH X100

2.DAN SETELAH SELESAI DILANJUTKAN DENGAN MEMBACA :YAA FATTAHU YAA RAZAAQ X100

MANTRA UNTUK MENDATANGKAN HAJAT KEBUTUHAN

KAKANG CAHYO ROH WOHANI ,ROH JASMANI ,ROH ROBANI,ROH KEWANI,KAKI TUMEKANE BOPO BISOA ( SEBUT KEPERLUAN ANDA )BEDHO OPO KAKANG CAHYO ,KUN FAYAKUN ,INGSUN PINAYUNGAN DENING ALLOH

TATA CARA MENGAMALKANYA :
PUASA SELAMA 21 HARI MAKANYA ATAU BUKA NYA SETIAP JAM 12 MALAM ,KALAU MELAKUKAN PUASA HARUS PAS PADA HARI KELAHIRAN ANDA SENDIRI ,DAN MANTRA DIBACA TIAP JAM 12 MALAM SELAMA 33 KALI.

CARA MENARIK REZEKI UANG TANPA TUMBAL

Bismillahirrohmaanirrohiim Ingsun amatek ajiku si wisakrama Marmati kakang kawah adhi ari-ari Sadulurku papat kalima pancer Saduluruku kang kerawatan kang ora kerawatan Kang metu barengsedino lan ora metu bareng sedina Lan sedulurku kabeh bae Bapanta ana ngarep Ibunta ana mburi Mara bukaken geongku Maju pat kangh ana ing kiblat papat kalima tengah Ayo podo tumandango bebarengan Podo gawanen kalumpukno dadi siji. Saking kersane Allah Laa ilaaha illallah Muhammadurusulullah."

CARA MEMBUKA REZEKI LUNASI HUTANG

BismillahirrohmaanirrohiimUrubin dzatullaah metu murub,Allah mobah jroning ambengan,Allah mosik jroning ati,Ya Allah kagungan rasa,Rasa mitulungi, Rasa nyukupi, Rasa maringi, Ya rasaning PangeranYa Rasul kang dadi wasilah lantaran mukti mulyo kecukupan,Duh Pangeran kulo nyuwun gampil, gangsar pados sandhang, tedho, kebeneran kamulyan tansah lumintu kecukupan lestantun kersaning Allah. Laa Ilaaha Illahhaah Muhammadur-rasulullah.

CARA MEMBUKA REJEKI LANCAR

Do’a yang dibaca
"BISMILLAHIRROHMAANIRROHIIM
TAWAKKALUU YAA KHUDDAAMA HAADZAL-ISMI FI AQDAAMI KASBII WAREZEKII MINALLAAHI BIHAQQI HAADZAL-ISMI ADHIIM"

Setelah menyendiri 17 hari dengan laku tersebut diatas usahakan puasa sunnat hajat 3 atau 7 hari sesuai kekuatan badan karena biasanya sehabis tatacara menyendiri ini badan terasa lesu dan lemah (kami mendapat 2 macam cara, puasa 3/7 hari).