Pengasihan

PELET SEMAR PUTIH

BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM. NIAT INGSUN AMATEK AJIKU KI SEMAR PUTIH. TEGUH MAHAL SELAMAT ALLAH ORA KATUN. SERI PUTIH SEJATI PATINING URIP METU SAKING PENGUCAP PENINGGIL MIJIL. SUKMA ANONTON INTENING SANG MAYA PUTIH. BOCAH KEMBAR BINAYUNGAN. YA INGSUN ANAKE ARJUNA PUTRI. KAIRING KI SEMAR PUTIH. NYAI KILUYU TEKA WELAS TEKA ASIH TEKA KEDAK TEKA LEREK. TEKA TALUH TEKA SUJUD ROHE SI JABANG BAYI (WONG SAKJAGAD) MARANG ROH SI JABANG BAYIKU….( NAMA ANDA) LAA ILAAHA ILLALLAH MUHAMMADUR ROSUULULLAAH.

CARA MENGGUNAKAN ILMU PELET ANGIN

Ilmu pelet melalui angin (bisa digunakan oleh pria kepada wanita atau sebaliknya)

"Bismillahirrahmaanirrahim, hai roh semangatnya si.....(sebut nama target), kemanapun engkau menghadap kesitulah engkau ingat akan daku, kemana angin bertiup bawalah roh semangat ku kedalam ubun-ubun si......" berkat doa Lailaha Illallah Muhammadarrasullullah"

PERINGATAN :
jangan gunakan doa mantra ini hanya untuk coba-coba, gunakanlah untuk serius menjalin hubungan.

PELET PANDANGAN MATA

  1. "hai rohani, bukakanlah roh semangatnya si ..... (sebut nama target anda), dan ku rum-rum serta ku cumbu-cumbu jasadnya si...."
  2. "kelulut setangka lupa, timbangan tanah selasih, menggulat hati yang suka, menambah hati yang kasih. kasih sayanglah si ...... (sebut nama target) memandangku"
  3. teruskan membaca agar lebih mengerti mantra ini.

PELET PEMIKAT GAJAH PUTIH

Bismillaahirrohmaanirrohiim
Kun fayakuun
Kuwung-kuwung sededegku
Banteng Warak ning arepku
Macan gering ning sirahku
Gajah Putih kiwe tengenku
Gelap sewu suaraku
Ngelumpruk kaya barangku
Allohu akbar lemes sampeyan

Laku Ilmu Pelet Gajah Putih :

Melakukan puasa selama 7 hari dengan laku puasa mutih , ditambah dengan melakukan puasa pati geni selama satu hari satu malam.Sebelum melakukan puasa di haruskan untuk mandi keramas terlebih dahulu
 

PELET MANIK ASTAGINA

Yahu,yahu,yahu,sallalohualaihi wassalam aku manik astagina nurcahya cahyaning pangeran awor cahyaning, wong sajagad ana ingsun kabeh roh ilapi ing datulloh sir banyu ingsun banyu sarasa dadi sawiji rasaku manik, astagina teka welas teka asih marang aku.

Cara mengamalkannya:

Melakukan puasa selama 7 hari dengan laku puasa nglowong ,Di sarankan puasa di awali pada hari Rabu pon . Baca mantra Ilmu Pengasihan agung sebanyak 99 kali di depan halaman rumah setiap tengah malam pada waktu puasa ngelowong.