Pengasihan

AJI JARAN GOYANG

Mantra
NIYAT INGSUN AMATEK AJIKU SIJARAN GOYANG.
TAK GOYANG ING TENGAH LATAR, CEMETIKU SODO LANANG
UPET UPET KU LEWE BENANG.
TAK SABETAKE GUNUNG JUGRUG WATU GEMPUR
TAK SABETAKE SEGORO ASAT
TAK SABETAKE OMBAK GEDHE SIREP
TAK SABETAKE ATINE SI.........
PET SIDHO EDAN ORA EDAN SIDHO GENDENG ORA GENDENG
ORA MARI MARI YEN ORA INGSUN SING NAMBANI.

AJIAN SEPUH QULHU DURGA BALIK

BISMILLAHIR RAHMANNIR RAHIM..SUN MATEK AJI QULHU DURGA BALIK ...BOLAK BALIK TANSAH KWALIK-WALIK...PANUJUMU LUPUT BALIK KENA KANG NUJU....BALEKNO-BALEKNO-BALEKNO-BALEKNO-BALEKNO....BALIKO MARANG SIRA KANG AGAWE OLO MARANG INGSUN....LAA ILLAHA ILLALLAH MUHAMMAD RASULILLAH SAW,"FUNGSI AJIAN : PERISAI DIRI DARI SERANGAN GHAIB DARIBANGSA MANUSIA YANG BERSEKUTU DENGAN JIN/SETANMELALUI SANTET/TENUNG MAUPUN TELUHPUASA MUTIH 1 HARI TEPAT PADA HARI KELAHIRAN HARI WETON ANDATIDAK TIDUR SEMALAM HINGGA TERBITNYA MATAHARI DOA DIBACA 7KALI SETIAP SELESAI SHOLATMANTA BUAT TIDAK KELIHATAN ( MENGHILANG)SUN M

PENGASIHAN NABI YUSUF

Assalamualaikum,dadaku Nabi swaraku nabi daud ,Rupaku nabi yusup badanku nabi muhamad ,lailahailalah,sapa ndulu sapa ndeleng teko welas teko asih marang aku ,ingsun matek aji asmara wulan ,suryo mantep,djalmo asih ,kama tutut ,djabang bayine si.......welaso asiho,wedio karo jabang bayiu,saking kersaning Allah.

GENDAM ASMORODONO

SYAHADAT 9 KALISHOLAWAT 9 KALIALLOHU AKBAR 9
KALI
BISMILAHIROHMANIRROHIMINGSUN MATEK
AJIKU SI GENDAM ASMORODONO
SUN KONGKON
NGGOLEKI BLUMBUNG PANGGAWE SARI
SUN KONGKON
NGLEBONI GUWO GARBANE…………………(SEBUT NAMA TARGET)
TEMU TURU TANGEKNO
TEMU TANGI LUNGGUHNO
TEMU NGADEK
RIRINEN MRIPATE BENYAWANG AKU
SING BECIK

MANTRANE PENGASIHAN KANGGO SUWITO

AKU SI WEDANA ,WEDONO KWE DAK KONGKON ,DJUPUKNO
ATINE SI DJABANG BAYINE ,WORNO KARO ATIKU ROCHE ROCHKU ,NYAWANE NYAWAKU 
,SUKMANE SUKMAKU ,BADANE BANDANKU ,PREG MATI DURUNG MATI ,PREG EDAN
DURUNG EDAN SIDO NGLAMONG ORA WARAS SI DJABANG BAYINE YEN ORA AKU SING
NAMBANI ,TEKO WELAS TEKO ASIH ,SI DJABANG BAYI…NDULU MARING AKU .CARA RITUAL:PUASA MUTIH 4 HARI