Pengasihan

Mantra buat membalas yang disakiti cintanya ( di tolak cintanya )

Gentewang ratuning sambang patih ngabehi ,patihing sambang dewiwiruna badanku pira ,satus patang puluh papat ,siro dak kongkon lebonono si ....( target )
pedoten ontonge irisen rempelone ,obrak abriken jorang jaringane,sijabang bayine si.......( target )
salah saking tindake dewe mja hu chak.

syarat: puasa 7 hari mutih
tidak boleh di buat main main

Pelet si wedana

aku si wedana ,wedana kowe dak kongkon ,jpukno atine
si jabangbayine ,worno karo atiku ,roche rochku ,nyawane nyawaku
sukmane sukmaku,badane badanku,preg mati durung mati sido edan durung edan sido nglamong ora waras sijabangbayine yen ora aku sing nambani,teko welas teko asih ,si jabang bayine .....ndulu maring aku .

syarat: puasa 4 hari mutih

Pelet silung djangga

Adjiku si lung jangga lung jangga noleho,
tolehen kawulaningsun ,dak tepungake putjuke idepku
dak tepungake putjuke alisku,dak tepungake putjuke rambutku
roche rochku nyawane nyawaku sukmane sukmaku ,badane badanku
pregmati durung mati preg  sido edan durung edan  sido nglamong
ora waras sijabang bayine ....yen ora aku sing nambani teko welas teko asih si jabang bayine .....ndulu maring aku

Syarat: puasa 7 hari mutih

Pelet Cucian tumit

Bila anda ingin dikasihi oleh istri atau kekasih anda
maka sang lelaki mencuci kedua tumitnya .lalu air bekas cucian tersebut usahakan lah di minum oleh si istri atau kekasihnya meskipun bagaimana ia akan tunduk dan akan menuruti apa kemauan anda.

Tumbal untuk suami istri

Apabila anda menghendaki supaya istri atau sang suami tidak marah marah atau tidak kawin lagi /selingkuh/punya W.I.L.
Syarat:Sembelihlah ayam hitam mulus lalu kepalanya dimasukan kesebuah kendi yang baru .kemudian di tanam di bawah tempat tidur yang dipakainya .apabila yang membuat ini suami maka istri akan sangat sayang pada sang suami.sehingga tidak ingin kepada laki laki lain.