Pagar Badan

MANTRA KEKUATAN TANGAN

BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM
BISMILLAAHI QUDROOTUHU
BISMILLAAHI IROODATUHU
BISMILLAAHI QOO-IMAATUHU
BISMILLAAHI ASMAA-UHU
BISMILLAAHI ATAAHU
BISMILLAAHI LAA HAULA WALAA QUWWATA
ILLAABILLAAHIL ‘ALIYYIL ‘ADZHIIM
ASMAA-U RUUHI YAA JIBRIL YAA MIKAIL
YAA ISROFIL YAA IZROIL
ALLOHUMMA YAA ADAM USKUN
ALLOHU AKBAR ALLOHU AKBAR ALLOHU AKBAR

Tata Laku:
Puasa 3 hari sepeti puasa romadhon  
mantra dibaca 399x pada tengah malam

Kegunaan::untuk mengangkat berat menjadi ringan

MANTRA PENGHANCUR BATU

Laa haula walaa quwwata ilIa billaahil aliyil azhiim

Fungsi untuk menghancurkan batu dengan pukulan tangan kosong

Tata Laku:
Puasa mutih 3 hari setelah itu  mantra dibaca 999xpada tengah malam

Tata cara penggunaan:

jika akan mencoba, bacalah 3 kali lanpa nafas dan pukulkan dengan membuang nafas keras. tiap selesai sholat

MANTRA MENDATANGKAN TENTARA GHAIB

BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM. INNA A’THONAAKAL KAUTSAR, FASHOLLII LIROBBBIKA WANHAR, INNA SYAANI-AKA (  niatkan hajatnya ) HUWAL ABTAR.

Fungsi : Apabila Anda sedang berada di medan perang dan pada saat itu situasinya sangat genting serta mendesak, maka Anda bisa membuat tentara gaib dari biji kacang hijau

Tata Laku:
Puasa mutih 3 hari setelah itu  mantra dibaca 999xpada tengah malam

Tata cara penggunaan:

Ayat diatas dibaca sebanyak 7 x. setiap satu kali, napas ditiupkan ke kacang hijau tersebut.
Kemudian kacang hijau disebarkan dihadapan musuh

MANTRA UNTUK DAPAT MENGHILANG

Ya lathiifu 19.999x
 
Setelah selasai membaca wirid Ya lathifu dilanjutkan ayat yang di bawah ini:

Laa tudrikuhul abshaaru wahuwa yudrikul abshara wahuwal lathiiful khabir 999x

Fungsinya agar Musuh tidak dapat melihat kita / panglimunan

Tata Laku:
Puasa mutih 3 hari setelah itu  mantra dibaca pada tengah malam

Tata cara penggunaan:

Tahan nafas dan bacalah ayat diatas 1 kali dan mohon kepada Allah agar dapat menghilang, jika ingin menampakkan diri, mohonlah kepdaa Allah agar tampak seperti semula

AJI PANCASONA

Bismillahirohman nirohim Niyat ingsun amatek ajiku ajipancasona, Ana wiyat jroning bumi, Surga murub ing bantala, Bumi sap pitu, anelahi sabuwana, Rahina tan kena wengi, Urip tan kenang patih, ingsun pangawat jagad, mati ora mati, Tlinceng geni tanpa kukus. Cleng cleleleng Cleng cleleleng, kesangga ibu pertiwi, tangi dewe, urip dewe, aning jagad, Mustika lananging jagad Hem, aku si pancason, Ratune nyawa sakalir.

AJI LEMBU SAKILAN

Ingsun amatak ajiku lembu sakilan, rasul alungguh, bayumaya maya manjing pucukingilatku, si lembu sakilan rineksa sri ganawati, sakèhing braja tan ana teka, cupet sadhepa, sa'asta, sarengkang, sakaki,sakilan, sadamou, cedhak tibaning braja ana angarepaningsun, rep lulah tanpa dadi.

AJI BAJU BESI

Bismillahirohman nirohim,Wa-alam Nahuu san'ata labusin, Labuu sin lakum lituh sinakum, Min ba'sikum pahal an-tun sakirun.

Ajian baju besi adalah sebuah aji kekebalan,anti peluru ,anti senjata tajam

Tata Laku:
Puasa mutih 7 hari pati geni 1 hari 1 malam  sehabis shalat fardhu  mantra dibaca 999x 

AJI HIPNOTIS

Ba'da tubi bismillahi ruhibunih ladat, ila kasyfi assori biba'tinihmi thowat, naarudhu bikal a'da amin kulli, wijhatin wabil ìsmi tarmihim, minal bu'di bi syatat, wa ashmim, wa abkim, tsuma a'mi a'duwiwa a'duwana, wa ah krishum, yazaljalalli biha ushamat

Ajian ini untuk  menghipnotis seseorang yang mau  merampok kita  atau pencuri jadi tunduk dan patuh pada perkataan kita

Tata Laku:
Puasa mutih 21 hari pati geni 1 hari 1 malam  sehabis shalat fardhu  mantra dibaca 999x