Pagar Badan

WEWARAH SEMADI

Ngempakake mel utawa mantra iku, lakune kaja dene semadi, mungguh lakune semadi mau : eneng lan ening, ing kono bandjur ana, tegese : apa kang kinarepake ana, apa kang sinedya teka, dene bisane tumeka apa kang disedyakake mau, kudu madep sarta jen ngemelake mantra ora kliru, tetep terus sadjroning atine, bisane kaja mangkono mau, jen ora mangro tingal ; pinangkane saka eneng-ening kasebut duwur.

KATERANGAN SAWATAWIS

1.PATI GENI. tegesipun boten mirsa latu, sarta boten daliar lan boten ngundjuk.
2.PUWASA, boten dahar sarta boten ngundjuk kadjawi manawi luwe sanget, sarta ngelak.
3.NGLOWONG, kenging mirsa padanging hawa, nanging boten kenging dahar sarta boten kenging ngundjuk.
4.NGEBLENG, boten kenging mirsa padanging hawa, saha boten kenging dahar sarta boten kenging ngundjuk.
5.MENDEM, boten kenging dahar lan ngundjuk sarta kedah mang¬gen ing nglebet siti sarana dipun luwangi.
6.MUTIH,  ingkang kadahar namung sekul petak lan pangundjuk¬anipun toja tawa.

PURWAKA

Nalika djaman pandjenengane para wali saraseban nglaras bab anane kaprawiran sarta djaja-kawidjajan, kaprawiran mau kadadean saka telung prakara, jaiku
a.Mel utawa mantra
b.Laku ;
c.Patrap.

AJI PATAH TULANG ( SANGKAL PUTUNG )

bismillaahirrohmaanirroohim..
kun fayakun tuntum balung podo balung..
tuntum otot podo otot…
tuntum daging podo daging..
tuntum bayu podo bayu..tuntum sumsum podo sum-sum..
tum tinuntum ketiban iduku putih
sambung kersane Allah…
panas mawah mawah..
ketiban iduku putih adem asrep saking kersane allah
laailahaillallaah muhammad rosulullah..
cipto mati ,roso mati, roso ( ilang 3x tarik nafas)
lebur kang ajur laailaha illallah
sing sopo ganggu jahil karo aku..
hiyo iku satrune ALLAH ( hu allah 3x tarik nafas)

MANTRA PUKULAN PETIR

YAKHSYAUNANNAASA KAKHOSYATILLAAHI AU ASYADDU KHOSYYAH

Tata Laku:
Puasa 7 hari sepeti puasa romadhon  
mantra dibaca 99x pada tengah malam
Tata cara pengunaan:dibaca dalam hati sambil memijat sampai pijatan selesai

Kegunaan:untuk kekuatan pukulan tangan agar berbobot,yang terkena pukulan tangan pemilik ajian ini bisa mati,jadi hati hati dalam mengunakan ajian ini.

MANTRA PIJAT BADAN

JIBRIL MIKAIL ISROFIL IZROIL MUNKAR NAKIR ROKIB ATID MALIK RIDWAN

Tata Laku:
Puasa 3 hari sepeti puasa romadhon  
mantra dibaca 99x pada tengah malam
Tata cara pengunaan:dibaca dalam hati sambil memijat sampai pijatan selesai

Kegunaan:agar orang yang dipijat supaya merasakan kenikmatan dan segar bugar yang luar biasa.

MANTRA PUKULAN TANGAN

BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM ‘ASALLAAHU AN YAKUFFA BASAL LADZIINA KAFARUU WALLAAHU ASYADDU

Tata Laku:
Puasa mutih 1 hari 1 malam
Petigeni 1 hari 1 malam
Selama puasa dan petigeni, mantra dibaca 199x pada tengah malam

Kegunaan:untuk kekuatan pukulan tangan, sehingga lawan yang terkena pukulan tangan pemilik ajian ini menjadi tidak berdaya bahkan kemungkinan bisa meninggal dunia

MANTRA MALAIKAT

Bismillaahirrohmaanirrohiim
Assalaamu ‘alaikum ya Malaikat Jibril, Mikail, Isrofil, Izroil
Malaikat Jibril siro manjingo kulit ingsun
Ingsun teguh sehuruf maring kulit ingsun
Malaikat Mikail siro manjingo daging ingsun
Ingsun teguh sehuruf maring daging ingsun
Malaikat Isrofil siro manjingo balung ingsun
Ingsun teguh sehuruf maring balung ingsun
Malaikat Izroil siro manjingo sum-sum ingsun
Ingsun teguh sehuruf maring sum-sum ingsun
Hiyo iku dadi selirane malaikat papat
Jibril, Mikail, Isrofil, Izroil

MANTRA MATI RASA

Cipta mati rasa mati rasa
Ilang ilang ilang
Lebur kang ajur
Laa ilaaha illallaah
Sing sapa kanggu jahil karo aku
Hiya ikut satrune Allah
Huwallah huwallah huwallah

Tata Laku:
Puasa 3 hari sepeti puasa romadhon  
mantra dibaca 399x pada tengah malam

Kegunaan::untuk meredam rasa sakit ,patirasa atau mematikan rasa sakit.