Pagar Badan

KUNCI INTI KAROMAH

Baca : BISMILLAHIRROMANIRROHIIM : 300 x
Baca : SYAHADAT : 3 x
Baca : SHOLAWAT NABI : 3 x
Baca : ISTIGHFAR : 3 x
Baca : YA QOWIYYU YA MATIN. ALA LAHUL
KHOLKU WAL AMRU TABAROKALLOHU ROBBUL ‘ALAMIIN : 33 x
Baca : la haula walla quwwata illa bilahi aliyil adziim 33x

CARA MENDETEKSI PUSAKA

BASMALA
NIAT KAULA NGEMAT E'LMU CURUK GUNTUR KARANA ALLOT TA'ALA.
SARE'BU KILAT SARE'BU GUNTUIR SARE'BU KAKUATAN KAJAYAAN
TUMIBA NA RAGA KAUALA NERPAP NA RAGA KAULA
ALLOOHU AKBAR, ALLOOHU AKBAR, ALLOOHU AKBAR
Kegunaannya :
Untuk membuka cakra, pengobatan meta fisika dengan energi setrum, pukulan tenaga dalam jarak jauh dan jarak dekat, serta mendeteksi adanya benda pusaka, benda santet dan sejenisnya.

ILMU ASMAK MALAIKAT MIKAIL

“AMALANYA”
bismilahirahmanirahim assalamu’alaikum ya malaikat jibril, mikail,
isrofil, izroil, malaikat jibril siro manjingo kulit ingsun, ingsun
teguh sehuruf maring kulit ingsum, malaikat mikail siro manjingo
daging ingsun, ingsun teguh sehuruf maring daging ingsun, malaikat
isrofil siro manjingo balung ingsun, ingsun teguh sehuruf maring
balung ingsun,malaikat izroil sirn manjingo sum-sum ingsun, ingsun
teguh sehuruf maring sum-sum ingsun, hiyo iku dadi selirane malaikat

ASMA MALAIKAT

“AMALANYA”
bismilahirahmanirahim assalamualaikum maloekat joborail maloekat
mikail maloekat isrofil maloekat izroil khiroman khotibin bewo waseso
jajil mikail aruman arupo bagus assalamualaikum maloekat lungguh iro
ono jejantung astanro, ono embun-embunan, sang klatar putih sang
keleter putih pomo wecowo regelo wuluku sak lembar getihku sak tetes
sun tempuhken siro, assalamualaikum maloekat siri’ah maloekat ari’ah
maloekat mawi’yah maloekat dinding jalallolah, podo aling-aling ono

KESAKTIAN ILMU MALAIKAT RUH

bismilahirahmanirahim shollallahu alaihi wassalam malaikatku papat
satus patang puluh papat sabalane jibril malaikat siji, isrofil
malaikat loro, izrail malaikat telu, mikail malaikat papat, satus
patang puluh papat sabalane, lah siro tangio siro sun kongkon
(…….) lamun ora, keno supatane allah, kapindo rosullulah.

KESAKTIAN ILMU KEDIGJAYAAN

Ilmu kedigjayaan ini kami peroleh dari Guru Spiritual, cakupan ilmu kedigjayaan ini meliputi kebal bacok, tusuk dan iris. Adapun sifat daripada ilmu kebal ini adalah defensif artinya akan bekerja apabila situasi terdesak dan anda sungguh-sungguh mengamalkannya dengan sempurna, adapun cara dan tuntunanannya adalah sebagai berikut
Bacalah setiap hari Asmaul Husna di bawah ini sebanyak 1000 kali. Boleh dibaca sekaligus atau boleh dibaca beberapa kali sehingga genap 1000 kali dalam sehari.

ILMU KESAKTIAN PUKULAN NAFSI

"Bismillahirahmanirrahiim
Asyhadu alla ila ha illalloh, Wa Asyhadu anna muhammadarrasululloh.
Saadan Suwung, Lemahe Keroso, Kullu Nafsin Daa Iqotul Maut.
Laa Haula Wala quwwata Illa Billahil aliyyil adhiem wal qur'anul hakiim.. Ya Allah"
lelaku dengan puasa 3 hari, neptu dino/ naptu pasaran hari 40
wirid 7x.......sehabis sholat sambil tahan nafas
Penggunaan --> baca : yang di bold sambil tahan nafas pusatkan di perut - tahan, salurkan ke tangan kanan/kiri dan pukulkan

ILMU KESAKTIAN JURUS CIKARET

Khusushon Syekh Gede Surapati,Bismillahirahmanirahim
membaca 2 kalimat Syahadat 3x
istighfar 3x
Hauqalah 3x
sholawat 3x
subhanallahil 'azhim subhanallahi wabi hamdihi 3x
Yaa Allah Yaa Qadiim 3x
Ya Allah Yaa Rabbi 3x
"saya minta syafa'atnya,mu'jizatnya Kanjeng Nabi Muhammad s.a.w dan saya minta berkahnya,karomahnya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani semoga cepat hadir,dan saya minta badan saya di isi karomahnya Pencak cikaret yang nomer 1 samapi 40 jurus,minta jalan serta cepat (kalau latihan kalimat cepat di baca terus)