PATUNG SEMAR KUNING

Primary tabs

Benda
bertuah berbentuk Patung Semar Kuning ini hasil tarikan Goib di
petilasan PRABU JOYO BOYO KEDIRI .Power energi yang berada dalam Patung
Semar Kuning ini Insya Alloh Berguna sebagai Wasilah ;
Keselamatan Mutlak,
Tirai Badan/ pagar Goib,
Kerukunan dalam rumah tangga,
Pendongkrak karier/ cepat naik pangkat atau jabatan,
Kharisma Wibawa,
Pengasihan Mutlak,
Daya tarik tersendiri,
Pembuka aura dalam diri,
Ketenangan dan keberuntungan/ hoki
Pengayoman,
Patung semar ini hanya Wasilah saja,segala kekuatan yang ada hanya Alloh Yang berkuasa,
tanpa ijinNya PUSAKA ini tak berguna

Add new comment

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Image CAPTCHA
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.