Mustika puser bumi eyang klewer sundoro

Primary tabs

Mustika puser bumi eyang klewer sundoro yang di ambil lewat Penarikan Ghaib serta olah bathin spritual di Keramat Petilasan prabu brawijaya yang telah Memilki daya kodam alami dari penuggunya bernama eyang klewer sundoro Alloh bermanfaat Untuk apa sajakah, Multi Manfaat bergantung pemiliknya yang terutama untuk kebaikan serta tak merugikan orang lain diantaranya bermanfaat sebagai wasilah : Mustika puser bumi eyang klewer sundoro yaitu untuk mencegah serta membuat perlindungan tempat tinggal dan penghuninya dari serangan pengetahuan hitam, serta sebagai penangkal tolak maling dan tuyul yang ingin masuk pekarangan tempat tinggal yang memiliki Mustika puser bumi eyang klewer sundoro ini Akan tidak dapat memasukinya lantaran bakal lihat sosok ghaib yang membuat perlindungan tempat tinggal ataupun perkarangan anda. Dengan merendam Mustika puser bumi eyang klewer sundoro ini dengan air laut, air sungai serta air danau serta lalu memercikkannya dilingkungan pekarangan serta tempat usaha/pedagangan pasti pencuri serta Gondoruwo/tuyul akan tidak berani mendekat. Lantaran pancaran gaib yang diakibatkan begitu dashyat dari rendaman air itu. Menyingkirkan kesialan dalam pekerjaan, usaha, perdagangan serta kesialan dalam memperoleh duit. Diri Anda pancarkan Aura Kekayaan, hingga apa pun yang Anda lakukan, sepanjang itu baik bakal banyak memperoleh keberkahan serta keberhasilan. Kemakmuran/Murah sandang Pangan, Gampang memperoleh jalinan kerja/tarik rekanan usaha, mempermudah datangnya rejeki, pancarkan serta merangsang getaran aura positif, tingkatkan rasa yakin diri serta jadi besar kekuatan untuk rasakan kebahagiaan, Tingkatkan power kenaikan pangkat, jabatan, karier. usaha. Mustika puser bumi eyang klewer sundoro begitu ampuh untuk menampik kejahatan orang yang berarti bila ada orang meneror mupun bakal menghancurkan anda Tujuannya bakal beralih serta kebalik tak jadi menghancurkan ataupun meneror anda ataupun keluarga anda, hingga tak berlangsung rusaknya yang dikehendakinya. Dapat dipakai untuk menampik sanet, tenung, sihir, tujuh monitor dan lain-lain. Mustika puser bumi eyang klewer sundoro ini akan melumpuhkan lawan tanpa ada perlawanan. Sebab Mustika puser bumi eyang klewer sundoro bisa melumpuhkan lawan serta mematikan semuanya pengetahuan yang dimilki lawan. orang yang memilki Mustika puser bumi eyang klewer sundoro ini cuma memakai kemampuan kodam melalui tangan ataupun mata. dapat dipakai sewaktu genting baik untuk tenaga penghancur/pukulan ataupun tenaga untuk membendung serangan lawan. Menajamkan instink (Indera batin), Dapat dipakai dengan media photo untuk menghancurkan lawan usaha ataupun lawan usaha anda, untuk yang perempuanya dibawa lari lelaki yg tidak bertanggungjawab ataupun demikian sebaliknya lelaki ambillah wanita lainya dapat dipakai dengan media Photo di taruh di atas Mustika puser bumi eyang klewer sundoro bakal memperoleh celaka serta petaka dapat bisa lumpuh maka dari itu tak bisa dipakai asal-asalan. Dengan bebarapa Macam Benda yang bertuah dari zaman nenek moyang dahulu dapat memberi sedikit wawasan untuk anda semogga dapat berguna serta dipakai sebagaimna harusnya, salam sejahtera senantiasa. Utama diingat Mustika puser bumi eyang klewer sundoro ini cuma wasilah/syareat saja daya yang ada pada Mustika puser bumi eyang klewer sundoro ini mutlak punya serta atas kehendak dan Ijin Alloh. Jadikanlah Mustika puser bumi eyang klewer sundoro ini fasilitas untuk mempertebal Iman dan ketaqwaan kita cuma pada Alloh Apa-apa yang ada di muka Bumi ini di genggamanNya serta Tidak ada satu benda Ampuh apa pun tanpa ada ijinNya.

Add new comment

Image CAPTCHA
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.