MANTRANE PENGASIHAN KANGGO SUWITO

Primary tabs

AKU SI WEDANA ,WEDONO KWE DAK KONGKON ,DJUPUKNO
ATINE SI DJABANG BAYINE ,WORNO KARO ATIKU ROCHE ROCHKU ,NYAWANE NYAWAKU 
,SUKMANE SUKMAKU ,BADANE BANDANKU ,PREG MATI DURUNG MATI ,PREG EDAN
DURUNG EDAN SIDO NGLAMONG ORA WARAS SI DJABANG BAYINE YEN ORA AKU SING
NAMBANI ,TEKO WELAS TEKO ASIH ,SI DJABANG BAYI…NDULU MARING AKU .CARA RITUAL:PUASA MUTIH 4 HARI

Jenis Ajian: 

Add new comment

Image CAPTCHA
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.