MANTRA AWET MUDA

Primary tabs

Niyat ingsun adus, angedusi badan sadulurku papat kalima pancer, kaurunan wijiling cahya anom karsaning Allah”. Nunten nyidhuk toya, kasiramaken 3 gebyuran kaliyan mungel : “Allahu akbar” kaping 3 ugi, sasmpunipun lajeng siram kados adat sabenipun.

Jenis Ajian: 

Add new comment

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Image CAPTCHA
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.