MANTRA AWET MUDA

Primary tabs

Niyat ingsun adus, angedusi badan sadulurku papat kalima pancer, kaurunan wijiling cahya anom karsaning Allah”. Nunten nyidhuk toya, kasiramaken 3 gebyuran kaliyan mungel : “Allahu akbar” kaping 3 ugi, sasmpunipun lajeng siram kados adat sabenipun.

Jenis Ajian: 

Add new comment

Image CAPTCHA
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.