ajian

TANDA WANITA YANG BURUK
TANDA WANITA YANG BAIK (Katuranggan)
WATAK MANUSIA
PANGKUR
WATAK BAYI MENURUT WAKTU KELAHIRAN
PERBINTANGAN
RAMALAN BEBERAPA NABI
MASALAH NAMA
WATAK MANUSIA MENURUT NAMA
WATAK MANUSIA MENURUT LETAK TOH
WATAK MANUSIA MENURUT CIRI ANDENG ANDENG
WATAK BULAN
WATAK PEKAN / PASARAN
WATAK HARI
WATAK HARI DAN TANGGAL
WATAK BAYI DIBAGI BILANGAN 8
WATAK BAYI DIBAGI BILANGAN 9
WATAK BAYI
WATAK BAYI MENURUT NEPTU HARI
WATAK BAYI MENURUT MANGSA KELAHIRAN
WATAK BAYI MENURUT BULAN KELAHIRAN
WATAK BAYI MENURUT TANGGAL KELAHIRAN
WATAK BAYI MENURUT HARI DAN PEKAN KELAHIRAN
WATAK BAYI MENURUT PEKAN KELAHIRAN
MANTRA PELET MOJOKENCONO
MANTRA PELET SEMAR NANGIS
MANTRA PELET SELASIH IRENG
MANTRA PELET SIR BANYU
MANTRA PELET SEGORO BANYU
TANDA WANITA YANG KERAS HATI DAN INGIN SELALU MENANG TERHADAP SUAMI
TANDA WANITA YANG MEMILIKI BANYAK REJEKI /KEKAYAAN
MANTRA UANG BIBIT / UANG BAROKAH
MANTRA NYUWUK BOCAH LARA GUNUNG SEMBUNG
MANTRA BISA GANGSAR GOLIK SANDANG PANGAN
MANTRA ADUS SAWISE NGGARAP SARI
MANTRA NINGKAH GAIB (kanggo wong wadon)
MANTRA NINGKAH GAIB (kanggo wong lanang)
MANTRA BISA TANGI ESUK
MANTRA KANGGO TUNGGU OMAH
MANTRA MADANGAKE ATI
MANTRA KANGGO MALES WONG TJIDRA
MANTRA PERANG TJATUR
MANTRA KANGGO NDJEDJALUK
MANTRA SOROGAN
MANTRA AYAT PITU
MANTRA MUNDAK KAROSANE
MANTRA NGLEREPAKE WONG NEPSU
MANTRA ADUS PAPAT KIBLAT LIMA PANCER
MANTRA RUMEKSA BALE OMAH
MANTRA MURUNGAKE WONG KANG SUMEDYA NGALANI
MANTRA MBALEKAKE DURDJANA
MANTRA PENAWAR WISA
MANTRA MBUNGKEM ASU LAN ULAR
MANTRA MENYANG KUBURANE BAPA KANTI KUTUK
MANTRA MENYANG KUBURANE BIJUNGE
MANTRA NEGOR WIT WITAN KANG ANGKER
MANTRA MLEBU MENYANG KUBURAN
MANTRA AREP TURU
MANTRA RAPAL ADAM
MANTRA MANAWA DIALANI UWONG
MANTRA ADJI TEGUH BISA NGILANG
MANTRA AJI BANDUNG BANDAWASA ( KAROSAN )
MANTRA SEPI ANGIN
MANTRA SUPAYA DAWA UMURE
MANTRA SUPAYA KUAT ING PRATAP ASUNG KENIKMATAN WANITA
MANTRA PAMBUKANING RASA KENIKMATANE WANITA
MANTRA SARESMI
MANTRA NYUWUK LARA PANAS
MANTRA NYUWUK LARA UNTU FIL SADJIKUM
MANTRA NYUWUK LARA NGELU